Publicacions

L'energia en la vida quotidiana

Publicació vinculada a l'exposició Enérgeia que relaciona els recursos energètics amb la vida quotidiana

L'energia al planeta

Fitxes fotocopiables sobre l'energia i com aquesta és la responsable del funcionament del planeta

Una història dels invents

Publicació vinculada a l'exposició Homo Faber que tracta l'evolució tecnològica de la societat humana

Energia. Una proposta interdiscilplinar ESO

Publicació vinculada a l'exposició Enérgeia que permet treballar l'apartat de ciències experimentals i de tecnologia

El carbó. Una proposta interdispiclinar ESO

Material didàctic centrat en el carbó i en el Museu de les Mines de Cercs

El suro

El suro és el protagonista d'aquesta publicació des de la seva extracció fins a la problemàtica ambiental que se'n deriva

El carbó

Aborda la substància del carbó en totes les seves dimensions

El riu i la colònia Vidal

Estudi sobre el riu Llobregat com a element clau en el procés d'industrialització i el seu impacte en el medi ambient

El paper

Monogràfic sobre la fabricació del paper des de totes les vessants: recursos, processos i reciclatge

Blat, farina i paisatge

Publicació que ens acosta al procés de mòlta del gra i a les problemàtiques socioambientals del model de consum alimentari

La Pell

Seguiment de tot el procés de transformació de la pell incloent també el seu impacte ambiental i tractament de residus generals