Sales de reserva

Aquests espais conserven els objectes no exposats de les col·leccions del MNACTEC

Les col·leccions del MNACTEC reuneixen més de 20.000 objectes de temàtica científica, tècnica i industrial (béns de producció i béns de consum). El Museu s’interessa preferentment pels objectes dissenyats o fabricats a Catalunya, però també per aquells que hagin tingut un impacte en la societat catalana o aquells que hagin representat un avenç en una determinada tecnologia o família de dispositius, tant en l’àmbit de Catalunya com en el de la resta del món.
 
Per qüestions d’espai les exposicions del Museu només poden mostrar al voltant d’un 10% dels objectes de les col·leccions, la resta de peces es conserven en les sales de reserva del MNACTEC, que ocupen aproximadament 7.000m² i estan dividides en tres espais diferents. Dues de les sales de reserva estan situades al mateix Museu i la tercera s’ubica en una nau industrial a Cervera (la Segarra).

Les sales de reserva són habitualment l’espai més desconegut per part del públic, malgrat ser un dels eixos principals de treball del Museu. Aquests espais estan dedicats a la conservació de les col·leccions i hi tenen lloc tasques de registre, inventari, fotografia, revisió periòdica, estudi i conservació preventiva dels objectes de les col·leccions.

Les dues sales de reserva internes, a Terrassa, conserven unes 17.000 peces de dimensions reduïdes. A la sala de reserva de Cervera s’hi conserven un miler d’objectes, la majoria dels quals són peces de grans dimensions i tonatge, com ara màquines de vapor, maquinària tèxtil, d’arts gràfiques, de generació hidroelèctrica, i diferents mitjans de transport.

Totes tres instal·lacions incorporen mecanismes de conservació preventiva dels objectes de les col·leccions, com ara el control climàtic periòdic, el control biològic, l’establiment de mesures de seguretat i del recorregut d’entrada dels objectes o la confecció d’embalatges de conservació específics per a objectes científics, tècnics i industrials.