Publicacions

Actes de les II Jornades de Molinología

Recull de les comunicacions presentades a les II Jornades de Molinologia celebrades a Terrassa i a La Poble de Cèrvoles el 1998.

Habitatge obrer i colònies industrials a la península

Actes de les Jornades (2002) i del Congrés (2005) "Habitatge obrer i colònies industrials a la península ibèrica" celebrats al MNACTEC

Espais recobrats

Els nous usos del patrimoni industrial català. Repàs dels més destacables treballs de rehabilitació d'edificis industrials

Temps moderns. Patrimoni de la societat industrial de Catalunya

Recull de les vint edicions de la secció "Temps moderns" de la revista Descobrir Catalunya