• Energia

Energia. Una proposta interdiscilplinar ESO

Publicació vinculada a l'exposició Enérgeia que permet treballar l'apartat de ciències experimentals i de tecnologia

Guia didàctica vinculada a l'exposició Enérgeia. És una proposta interdisciplinar que tracta tant d'aspectes científico-tècnics, com d'aspectes socials, del medi ambient, de sensibilització respecte al patrimoni industrial, etc. Permet treballar l'apartat de ciències experimentals i de tecnologia així com el de ciències socials, a través de l'observació, la manipulació i la pràctica directa destinada a explicar el mètode científic.