• El carbó

El carbó

Aborda la substància del carbó en totes les seves dimensions

El carbó, coneguda substància sòlida, combustible, lleugera i de color negre, centra l’atenció d’aquest número. El seu origen, la seva explotació mitjançant mines d’interior i a cel obert, la problemàtica ambiental que comporta l’activitat extractiva, les mesures correctives i protectores per restaurar aquesta àrea, els seus usos a la indústria, el seu consum a la central tèrmica de Cercs i la contaminació atmosfèrica són els temes que s’hi tracten i que permeten abordar el carbó en totes les seves dimensions.