Responsabilitat social

El MNACTEC vol contribuir de forma activa al canvi social i a la construcció d’una societat més justa

El MNACTEC vol contribuir de forma activa al canvi social i a la construcció d’una societat més justa. Per aquest motiu, té en compte criteris de desenvolupament sostenible i de respecte dels drets humans en la seva gestió i en les actuacions que impulsa. Les actuacions de responsabilitat social corporativa del Museu abasten els àmbits econòmic, social, de governança i mediambiental.

 

Pla d'actuació

 

 

Memòries

 

Accions

Bon govern

Drets humans

Medi ambient

Participació i comunitat