Beques per a centres de màxima complexitat

Es concedeixen ajuts econòmics per fer una activitat al MNACTEC

A través del MNACTEC, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya concedeix anualment un ajut econòmic als centres educatius que tinguin oficialment reconeguda la consideració de centre de màxima complexitat per fer una activitat al museu, ja sigui una visita o un taller.

L’objectiu d’aquestes beques, que s’emmarquen també dins del programa de responsabilitat social del MNACTEC, és garantir l’accés a l’educació i l’equitat entre tots els infants i joves de Catalunya.

Beneficiaris
Centres educatius de Catalunya que tinguin oficialment reconeguda, durant el curs per al qual es demana la beca, la consideració de centre de màxima complexitat .

Període de sol·licitud
Ja ha finalitzat el període de sol·licitud per al curs 2022-2023. Al mes de juny de 2023 es publicaran les dates per a la convocatòria del curs 2023-2024.

Import
L’import de l’ajut que concedeix el Departament d’Educació a través del MNACTEC es repartirà equitativament entre les sol·licituds presentades. 

Resolució
La resolució de les sol·licituds del curs 2022-2023 es farà arribar individualment a cada centre per correu electrònic a partir del 10 d’octubre de 2022.

Sol·licitud
Per formalitzar la sol·licitud, cal complir el formulari corresponent.