• Una història dels invents

Una història dels invents

Publicació vinculada a l'exposició Homo Faber que tracta l'evolució tecnològica de la societat humana

Fitxes fotocopiables que tracten la importància de l'evolució tecnològica de la societat humana al llarg del temps fins a la revolució industrial en quatre períodes ben diferenciats: la revolució neolítica, els romans, l'edat mitjana i del mètode científic a la revolució industrial. Els materials estan relacionats amb l'exposició Homo Faber.