Publicacions

Traços de Llum. La col·lecció Duran de daguerreotips

Una mirada a la primera tècnica fotogràfica: la daguerreotípia

Pulsacions mecàniques. Històries de la màquina d’escriure

Una mirada a la història de la màquina d’escriure