Transparència

Informació organitzativa, econòmica, d'actuació, contractual i de serveis

Mitjançant aquesta pàgina, i en compliment del que estableix la Llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Calalunya fa pública la seva estructura i informació organitzativa, econòmica, d’actuació, contractual, de serveis, etc.

En aquesta mateixa pàgina es pot accedir també al formulari corresponent a l’exercici del dret d’accés a la informació pública. La informació de caràcter més institucional està disponible al portal de Transparència de la Generalitat de Catalunya.

 

Organització                                         

 

Informació administrativa

 

Recursos humans

 

Plans d'actuació i indicadors

Documentació i normatives

 

Tràmits administratius