• Blat, farina i paisatge

Blat, farina i paisatge

Publicació que ens acosta al procés de mòlta del gra i a les problemàtiques socioambientals del model de consum alimentari

Aquest quadern dóna a conèixer el paper del blat en l'ecologia i cultura humanes, els usos actuals del paisatge agrari i les problemàtiques socioambientals del model de consum alimentari. Tot això lligat a la Farinera de Castelló d'Empúries, que ens permet comprendre el procés tecnològic de la mòlta del gra i observar un dels paisatges més significatius de la geografia catalana.