El MNACTEC

Salutació del director

Benvinguts i benvingudes al vostre Museu

Línies d'actuació

Missió i objectius del Museu

Equip humà

Les diverses àrees funcionals del MNACTEC

Història

El MNACTEC es va crear l'any 1984 com a resultat d'una reivindicació històrica

El Vapor, Aymerich, Amat i Jover

L'edifici del MNACTEC és una de les millors obres arquitectòniques industrials del modernisme català