El mNACTEC

Salutació del director

Benvinguts i benvingudes al vostre Museu

Línies d'actuació

Missió i objectius del Museu

Equip humà

Les diverses àrees funcionals del mNACTEC

Història

El mNACTEC es va crear l'any 1984 com a resultat d'una reivindicació històrica

El Vapor, Aymerich, Amat i Jover

L'edifici del mNACTEC és una de les millors obres arquitectòniques industrials del modernisme català