Publicacions

El Vapor Ventalló en el context industrial terrassenc

L'obra permet conèixer l'estructura funcional i la història d'aquesta instal·lació industrial

Aigua i energia. L'aprofitament hidroelèctric dels rius catalans

La publicació recull d’una forma precisa i ben documentada la generació elèctrica catalana vinculada amb l'ús de l'aigua com a font d'energia

La Catalunya Industrial

La Catalunya industrial és la clau per entendre els reptes de l'emprenedoria actual i la reivindicació obrera d'abans i ara

El ferrocarril a Catalunya (1848-1935)

Aquesta obra analitza el procés d’explotació dels ferrocarrils catalans de via ampla entre 1848 i 1935

Cent elements del Patrimoni Industrial a Catalunya

Recull els 100 elements del patrimoni industrial català aprovats per l'AMCTAIC