Centre de Documentació

Catàleg

Conté més de 20.000 referències sobre ciència i tècnica

Carta de serveis

L'horari d'obertura al públic de la biblioteca és de dimarts a divendres de 10 a 14 h

Material no llibre

S'hi poden trobar documents com DVD, CD_ROM, fulls solts, postals o cartells

Guies temàtiques

Seleccions d'obres i documents al voltant d'una matèria específica