Publicacions

Els jardins de la industrialització al Ter

L'obra tracta un àmbit fins ara poc estudiat, el dels jardins creats a redós de les colònies industrials del riu Ter

Els oficis de la pell a la Catalunya preindustrial

L'obra combina elements històrics, patrimonials i tècnics del ram de la pell

Del petit taller a la gran fàbrica

Un recorregut per l'evolució de la forma i de la construcció dels edificis industrials dels segles XVIII i XIX a Catalunya

La telegrafia òptica a Catalunya

El llibre fa un recorregut per la història de la telegrafia òptica al nostre país i un inventari de les torres existents al territori

Els molins paperers a Catalunya

Inventari fotogràfic i històric de centres paperers del segle XVIII existents al nostre país

Les màquines de vapor de Catalunya

Repàs a la història i importància de les màquines de vapor més significatives del territori català