Taller de restauració

L'espai on es duen a terme accions de conservació curativa i restauració dels objectes patrimonials del Museu

El taller de restauració del MNACTEC, amb més de 25 anys d’experiència, és l’espai on es duen a terme accions de conservació curativa i restauració per pal·liar els danys o les alteracions dels objectes patrimonials quan puguin afectar a la seva integritat o posin en risc la seva conservació.

El taller està especialitzat en la restauració d’objectes del patrimoni científic, tècnic i industrial que formen part del fons del MNACTEC. Per portar a terme la restauració d’aquests objectes, s’elaboren informes previs amb la col·laboració d’experts, i s’executen les accions de restauració seguint sempre els preceptes de mínima intervenció i màxima reversibilitat. Així mateix, es documenten per escrit i gràficament tots els processos.

El taller de restauració està situat a la seu central del MNACTEC, a Terrassa, i ocupa un espai total de 468 m². Està equipat amb instal·lacions específiques per portar a terme les intervencions sobre el patrimoni moble que integra les col·leccions del Museu. El taller, que està dotat de tot el material i la maquinària per restaurar les peces, es divideix en dues zones: una de neta, per a treballs de precisió, i l’altra per treballs de muntatge i desmuntatge de grans peces.