Recomanacions i normes

Recomanacions i normes per a la visita al MNACTEC

Aspectes generals

 • El Museu conserva un important patrimoni científic i tècnic i, per tant, cal ser respectuosos amb els objectes exposats, els elements museològics i el mobiliari.
 • No està permès menjar, beure o fumar dins del Museu, ni accedir-hi amb patins, patinets, animals domèstics (excepte gossos pigall) ni objectes perillosos.
 • No està permès l’accés al Museu amb qualsevol vehicle de mobilitat personal, com ara bicicletes, patinets (elèctrics o no), patins, monopatins, hoverboards, hovertrax, howerwheels, iotatrax, unicicles o tricicles. Sí que poden accedir a l’interior del Museu els cotxets per a nadons, en visites familiars.
 • Cal respectar la resta de visitants i les indicacions del personal del Museu. S’han d’evitar discussions, crits i sorolls elevats a l’interior del Museu.
 • Cal abaixar el volum dels telèfons mòbils i apagar els aparells de música durant la visita.
 • El Museu no es fa responsable de la pèrdua d’objectes personals dels visitants.
 • No està permès fer fotografies amb flaix ni amb trípode, ni filmacions durant una activitat guiada, teatralitzada o un taller educatiu.
 • El Museu no es fa responsable dels problemes que puguin sorgir per la utilització indeguda de les seves instal·lacions.
 • El Museu té reservat el dret d’admissió.

 

Visites en grup

 • Tots els grups escolars i no escolars han de concertar la visita prèviament (contactant amb els Serveis Educatius del MNACTEC).
 • Els grups escolars i no escolars només podran accedir al Museu amb un monitor/a dels Serveis Educatius del MNACTEC.
 • Cal que hi hagi sempre un responsable per a cada grup durant tota l’estada al MNACTEC.
 • Abans d’iniciar la visita, cal dipositar les carteres, paquets, bosses o motxilles en els espais que el personal del Museu indiqui.

Davant d’una emergència

 • Seguiu les indicacions del personal del museu, que actua segons un pla d’emergència.
 • Si es tracta d’un grup, reagrupeu els membres que el formen.
 • No perdeu la calma i procediu a evacuar el lloc, seguint sempre les indicacions d’evacuació, sense córrer ni cridar, a fi d’evitar el pànic.

 

Medi ambient

 • El Museu ha implantat diverses accions de bones pràctiques ambientals, per la qual cosa els visitants i els usuaris han d’utilitzar les papereres i els contenidors disponibles per a la recollida selectiva dels residus, fer ús eficient de l’energia apagant els llums dels lavabos i fer un ús racional de l’aigua.