Contacte

Indica la teva adreça electrònica i el motiu de la consulta o els teus comentaris sobre el Museu


Accepto la política de privacitat i consento que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat de dret públic que depèn del Departament de Cultura i que gestiona el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), tracti les meves dades amb la finalitat de remetre comunicacions relacionades amb la meva consulta.

Suggeriments / Queixes Accediu al formulari