Exposicions

En preparació

El cinema i l’astronàutica

A partir del 15 de novembre de 2019

En preparació

Espai Catalunya Ràdio

A partir del 15 de novembre de 2019

En preparació

Pesos, mides i mesures

A partir d'abril de 2020