Exposicions

En preparació

El cinema i l’astronàutica

A partir de l'octubre de 2019

En preparació

Espai Catalunya Ràdio

A partir del novembre de 2019

En preparació

Pesos, mides i mesures

A partir del novembre de 2019

En preparació

Esport, indústria i modernitat

A partir del gener de 2020