Medi ambient i sostenibilitat

El MNACTEC treballa en l’optimització i la gestió eficient dels recursos, i incorpora la sostenibilitat mediambiental en la seva activitat

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC) treballa en l’optimització i la gestió eficient dels recursos, i incorpora la sostenibilitat mediambiental com a prioritat en el desenvolupament de la seva activitat.

Aquest compromís amb el medi ambient és un dels eixos del projecte de responsabilitat social del Museu, i es materialitza amb un sistema propi de gestió ambiental i estalvi energètic que desenvolupa una sèrie de mesures per tal de disminuir l’impacte negatiu de la seva activitat sobre l’entorn.

El MNACTEC compta amb distintius mediambientals que certifiquen les seves accions en aquest àmbit.
 

Distintius

  • Distintiu de garantia de qualitat ambiental - Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
  • Distintiu “Compromís per la sostenibilitat Biosphere” per garantir la qualitat i sostenibilitat dels serveis turístics.

 

Actuacions

Utilització de cotxe elèctric compartit. El MNACTEC utilitza un vehicle elèctric compartit pel sistema de carsharing a través de la cooperativa Som Mobilitat. Es tracta d’un cotxe elèctric que fan servir els treballadors del museu per als desplaçaments professionals.

Punt de recàrrega per a vehicle elèctric. El Museu compta amb dos punts de recàrrega per a vehicle elèctric al seu aparcament, d’ús gratuït per als visitants. També disposa de dos punts més d’ús intern: a les sales de reserva del Museu a Cervera i a l’interior del Museu.

Gestió de residus. El Museu ha incrementat el control i l’eficiència en la gestió dels residus als espais públics, així com els residus específics dels espais administratius, del taller de restauració, de manteniment, de material expositiu, d’activitats i d’ofimàtica i TIC. 

Estalvi energètic. El MNACTEC duu a terme actuacions per reduir el consum elèctric ordinari, com la instal·lació parcial d’aïllament tèrmic a la coberta de l’edifici, la regularització automàtica d’encesa de llums i aerotermos, la substitució de lluminàries d’alt consum per led o baix consum o la instal·lació de més polsadors d’aigua amb temporitzador a les aixetes dels lavabos, entre d’altres. El 2022 el MNACTEC participa a la Marató de l’Estalvi Energètic, una campanya de sensibilització i bones pràctiques en l’ús i el consum de l’energia als edificis i equipaments públics.