• La Pell

La Pell

Seguiment de tot el procés de transformació de la pell incloent també el seu impacte ambiental i tractament de residus generals

La transformació de la pell d'animals per a obtenir tots els productes que se'n deriven, ha estat un procés que ha acompanyat l'ésser humà des d'antic. La ciutat d'Igualada té una llarga tradició adobera i en el Museu de la Pell d'Igualada es pot observar des de l'adoberia preindustrial (Cal Granotes) fins a la mecanització del procés. En aquesta publicació es tracten diversos aspectes relacionats amb la indústria de la pell: la matèria primera, els recursos, els processos industrials, l'impacte ambiental i el tractament de residus generals.