Projectes internacionals

El MNACTEC participa en projectes i programes internacionals de divulgació i recerca del patrimoni industrial

El MNACTEC forma part de diversos projectes i programes europeus que tenen per objectiu la difusió i la recerca al voltant del patrimoni industrial, científic i tècnic. Actualment, el Museu participa en els projectes següents:

Ruta Europea del Patrimoni Industrial (European Route of Industrial Heritage, ERIH)

ERIH és la xarxa d'informació turística del patrimoni industrial a Europa. La xarxa està dirigida per l'associació ERIH, que compta amb més de 300 membres a 27 països. Més de 100 llocs membres són Anchor Points, llocs d'una importància històrica excepcional pel que fa al patrimoni industrial que també ofereixen una experiència de gran qualitat al visitant. Les Rutes Regionals presenten amb més detall la història industrial dels paisatges especialment influïts per la industrialització. En total es presenten més de 2.200 llocs de tots els països europeus. Tots els llocs estan assignats a alguna de les 16 rutes temàtiques europees, que representen diversos sectors industrials. Les presentacions de cada punt es complementen amb articles sobre la història industrial dels països d'Europa, així com sobre el desenvolupament dels sectors industrials que formen les rutes temàtiques.

 

Ruta del Ferro als Pirineus

La Ruta del Ferro als Pirineus té per objectiu protegir i posar en valor la memòria del patrimoni siderúrgic, de les mines i del paisatge del ferro en aquesta regió mitjançant la creació de productes culturals comuns dirigits al món educatiu i al gran públic. La ruta té vocació patrimonial i turística i hi estan implicats 5 territoris al voltant dels Pirineus (Andorra, Catalunya, País Basc, Arieja i Aquitània). Conformen la Ruta del Ferro 21 recursos culturals (museus, centres d’interpretació, monuments i itineraris) que mostren els diversos sistemes de producció i de transformació del ferro, com també l’ús i l’aprofitament d’aquest metall.