Estudis i articles

L'hospital de cartró de Capdella

Sígrid Remacha Acebrón

Arquitecta tècnica

El Museu de Patalogia Vegetal al MNACTEC

Alejandro Cabrera González

Màster interuniversitari Història de la Ciència

Els museus del Sistema Territorial del MNACTEC i…

Jaume Perarnau i Llorens

Doctor en Història de la Ciència

La calculadora Planell

Jordi Gabernet Vidal

Màster interuniversitari en Història de la Ciència i de la Tècnica