Plànol del museu

Els espais del Museu

Planta 0
01
Recepció
02
Accés terrassa
Restaurant
Mirador teulada
03
Espai Fet
a Catalunya
04
Exposició
temporal
05
Exposició
temporal
06
Tecnoespai
07
Fotocroma
08
Gàbia de Faraday
09
Espai innovació
10
Enérgeia
11
La fàbrica tèxtil
12
Tresors MNACTEC
13
El transport
14
L'enigma de
ordinador
15
Viva Montesa
16
Maqueta
ferroviària
17
Ràdio MNACTEC
18
Laboratori
Mentora Alsina
19
Espai polivalent
20
Espai polivalent
21
Màquina de vapor
22
Calderes
23
Sala Diesel
24
Taller de restauració
25
Accés planta -1
26
El museu ocult
27
Pati
28
Cafeteria
Planta -1
29
El cos humà
30
Espai d'Arts
31
Explora 0-6
32
Tot és química
33
Centre de
documentació
34
Àgora
35
Espai polivalent
36
Auditori
37
Espai polivalent
38
Carboneres
39
Calderes
40
Xemeneia
41
Accés a màquina
de vapor i
planta -1
42
Accés planta O