Habitatge obrer i colònies industrials a la península

Actes de les Jornades (2002) i del Congrés (2005) "Habitatge obrer i colònies industrials a la península ibèrica" celebrats al mNACTEC

De Gràcia Dorel-Ferré (direcció), Jaume Perarnau i Joan Muñoz (coordinadors). Edita mNACTEC, 2008.

Actes de les Jornades (2002) i del Congrés (2005) Habitatge obrer i colònies industrials a la península ibèrica celebrats al Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Està distribuït en 8 capítols: abans de la industrialització; la indústria i la ciutat; fàbriques de riu i colònies industrials tèxtils a Catalunya; pobles miners i indústries extractives; barris obrers i ciutats jardí, primera meitat del segle XX; ferroviàries, i segle XX, segona meitat.

Versió bilingüe català castellà.