• Cent elements del Patrimoni Industrial a Catalunya

Cent elements del Patrimoni Industrial a Catalunya

Recull els 100 elements del patrimoni industrial català aprovats per l'AMCTAIC

Edició coordinada per Assumpció Feliu Torras. Edita LUNWERG, 2002.

Llibre que recull els 100 elements del patrimoni industrial català que des de l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya (AMCTAIC) s'aproven l'any 1997. El llibre serveix per potenciar estudis que ajudin a conèixer i valorar el patrimoni industrial i a sensibilitzar l'opinió pública de l'existència d'un patrimoni sovint malmès.