Enérgeia

Experiències pràctiques i interactives sobre l'energia

Exposició de llarga durada

L'exposició Enérgeia és un recorregut per les diferents fonts d'energia com a motors de l'activitat humana i la industrialització. Exposició sobre l'energia, motor imprescindible de la industrialització que permet comprendre la importància de la utilització de les fonts d’energia al llarg del temps.

Per a fer més entenedors els conceptes, la mostra compta amb importants objectes històrics de gran format com la turbina Fontaine, les màquines de vapor, un interruptor de grans dimensions, maquetes com la del Vapor Vell de Sants, experiments anomenats “punts grocs” que van des del pla inclinat en el funcionament de les turbines, fins a experiències amb electricitat, entre les quals cal destacar les demostracions que es realitzen a la Gàbia de Faraday. A més, configuren aquesta exposició diversos audiovisuals.

Àmbits:

1. ENERGIES DE SANG: L'energia de sempre. Aplicacions de les energies de sang.
2. AIGUA I VENT: Les energies de la naturalesa. Molins, rodes i turbines.
3. VAPOR I CARBÓ 
4. ELECTRICITAT: L'energia instantània. Generació, distribució i aplicacions de l'electricitat.
5. GAS I PETROLI: L'energia dels fòssils. Conèixer el gas i el petroli, des de la seva formació, fins als seus usos, fent comprensibles l’origen, la producció i l'aplicabilitat.
6. ENERGIA AL PLANETA