La façana fotovoltaica

Converteix l'energia de la radiació solar en energia elèctrica gràcies a l'efecte fotovoltaic

La façana fotovoltaica del MNACTEC, situada a l’aire lliure, està constituïda per un sistema innovador que converteix l'energia de la radiació solar en energia elèctrica gràcies a l'efecte fotovoltaic. L'electricitat produïda, que és renovable i no comporta cap mena de contaminació, es posa a disposició dels usuaris mitjançant una connexió a la xarxa elèctrica. La innovació es troba en la utilització de cèl·lules fotovoltaiques de colors.

Instal·lada a la façana exterior, s’integra al paisatge urbà i obre un món de possibilitats per a l'arquitectura urbana i per a la implantació de noves tecnologies energètiques.

La façana està formada per diferents estructures anomenades panells solars. Dins de cada panell hi ha agrupades les cèl·lules fotovoltaiques. En la cèl·lula fotovoltaica és on es produeix el corrent elèctric, de la manera següent:

  • Els fotons de la llum (que contenen energia) empenyen els electrons de la cèl·lula originant-se una diferència de potencial (o voltatge) en diferents espais de la cèl·lula, això provoca un corrent elèctric continu.
  • Les cèl·lules s'agrupen a dins d'un panell, sumant-se així els corrents i tensions formats en cada cèl·lula.
  • Els panells s'agrupen en sistemes. A cada sistema se li uneix un ondulador que transforma el corrent elèctric continu en corrent altern i unifica la tensió a 230 V per connectar el corrent a la xarxa elèctrica del museu.

Aquest sistema té una potència pic de 39,7 kwp, i produeix uns 42 MWh per any.