La gàbia de Faraday

Demostracions d’alta tensió elèctrica

La gàbia de Faraday està ubicada a l’àmbit de l’electricitat de l’exposició Enérgeia. Durant la setmana, i prèvia concertació, es fan visites guiades per als estudiants (cicle superior de primària, secundària i batxillerat), que asseguts a les grades poden veure les demostracions d’alta tensió, conduïts per un monitor o monitora del museu.

Les demostracions d’alta tensió que s’observen a la gàbia de Faraday serveixen per entendre com es produeixen les descàrregues elèctriques. Primer s’expliquen els conceptes de l’alta tensió i la tècnica que s’utilitza per transportar l’energia elèctrica que es produeix a les centrals elèctriques (nuclears, hidroelèctriques, tèrmiques, etc..) fins que arriba als diferents centres de consum; per poder utilitzar aquesta energia a les cases, edificis o indústries, el voltatge s’ha de baixar i fer-se molt més petit, fins a 220 volts. També s’informa dels llocs on es poden veure les torres que suporten els cables d’alt voltatge i els transformadors que hi ha a les grans estacions transformadores.

La gàbia de Faraday és com una sala d’assaigs on es poden aconseguir 150.000 volts. A través d’un sistema de tres transformadors connectats en cascada. Hi ha quatre demostracions i dos descarregadors de tensió: un de barnilles i un altre d’esferes. A les demostracions s’observen com gira un molinet, es qüestiona perquè s’encenen els fluorescents, com esclata un arc voltaic o que són els descarregadors de tensió.

Aquesta activitat també es fa periòdicament, en caps de setmana, per al públic familiar. L’activitat s’estructura d’una forma didàctica, fent preguntes i explicacions breus i concises, i posant alguns exemples, per tal que els alumnes o el públic en general comprenguin els diferents fenòmens que tenen lloc dins la gàbia.