Els jardins de la industrialització al Ter

L'obra tracta un àmbit fins ara poc estudiat, el dels jardins creats a redós de les colònies industrials del riu Ter

De Pere Casas Trabal, Jordi Cirera Bach, Carles García Hermosilla, Jordi Grané Casellas, Joan Molera González, Manel Vicente Espliguero. Edita MNACTEC i Rafael Dalmau, 2019.

El llibre amplia la mirada sobre la nostra història industrial amb nous centres d'interès: els jardins. Als conjunts industrials de les vores del Ter descobrim, a banda de rescloses, canals, fàbriques, blocs d'habitatges obrers i residències burgeses, un important conjunt de jardins i verd urbà. Els empresaris i inversors que iniciaven les seves aventures industrials a la vora del Ter no concebien els espais exclusivament per a la producció. Promovien una ocupació simbòlica del territori. I en aquesta ocupació els jardins van adquirir un pes important que s'ha posat poc en relleu. 

Els jardins de la industrialització al Ter elabora una anàlisi del context cultural i històric en el qual es produeix la proliferació dels enjardinaments en aquests conjunts industrials.