• Els molins paperers a Catalunya

Els molins paperers a Catalunya

Inventari fotogràfic i històric de centres paperers del segle XVIII existents al nostre país

De Josep Esteve i Martí Ribas. Edita MNACTEC i Rafael Dalmau, 2008.

En aquest llibre es fa un inventari històric i fotogràfic de centres paperers construïts durant el segle XVIII a Catalunya i que actualment segueixen dempeus, malgrat que la majoria estan en declivi i han abandonat la seva activitat paperera. Els autors classifiquen i estudien els molins paperers i els ordenen per conques fluvials, ja que els molins es trobaven a prop dels rius. La producció de paper juntament amb el sector tèxtil, el del ferro i l’aiguardent van contribuïr decisivament al creixement econòmic de Catalunya al segle XVIII.