• Programa Magnet

Programa Magnet

Aliança educativa entorn de la cultura científica i la tecnologia amb l'Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa

El MNACTEC i l’Institut Nicolau Copèrnic de Terrassa són aliats educatius en el marc del programa “Magnet, aliances per a l’èxit educatiu”, impulsat per la Fundació Jaume Bofill, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, el Consorci d’Educació de Barcelona i l’Institut de Ciències de l’Educació de la UAB. Aquest programa promou l'aliança d'un centre educatiu amb una institució d'excel·lència en un camp del coneixement específic i ha de permetre al centre educatiu desenvolupar un projecte educatiu innovador i de qualitat, un projecte atractiu, que tingui magnetisme i que es converteixi en un projecte de referència en el seu territori, tant per les famílies com per la comunitat educativa. 

El projecte Magnet de l’Institut Nicolau Copèrnic gira entorn de la cultura científica i la tecnologia. Per això han trobat en el MNACTEC un gran aliat. La fàbrica tèxtil, les energies renovables, l’arqueologia industrial, la industrialització i la sostenibilitat i el medi ambient són algunes de les temàtiques que el centre treballa amb l’alumnat per generar-los motivació per la investigació i la resolució de problemes.