Visites per a usuaris del Consorci Sanitari de Terrassa

L’acció s’emmarca en el Programa de Responsabilitat social del mNACTEC

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) organitzarà a partir d’aquest mes de març visites guiades i tallers per als usuaris de diversos centres del Consorci Sanitari de Terrassa (CST).

D’una banda, es programen visites guiades i tallers al Museu per als usuaris del Centre de Salut Mental d’Adults de Terrassa, del Centre de Rehabilitació Comunitària i la Llar Sant Llàtzer per a gent gran. En el cas d’aquests col·lectius, s’ha decidit fer les activitats al Museu en lloc de fer-les a les instal·lacions del CST perquè és una opció que aporta beneficis en diversos àmbits: la inclusió d’aspectes emocionals i vivencials; l’oportunitat de moure’s i sortir dels seus ambients habituals per fer activitats motivadores; el foment de l’interès i la descoberta, i la potenciació de la relació amb l’entorn i amb els companys i els monitors del museu.

En canvi, les activitats per als pacients hospitalitzats de geriatria i pediatria de l’Hospital de Terrassa es fan al mateix centre sanitari. En aquest cas, són els monitors del mNACTEC els que es desplacen i donen a conèixer el Museu d’una manera diferent, amb l’organització de tallers, acompanyats del servei de voluntaris de l’Hospital.

Les activitats ofertes a aquests col·lectius són fruit d’un treball conjunt del mNACTEC i el CST per adequar les visites, les activitats i els materials didàctics del Museu als usuaris de les instal·lacions del Consorci. Per a la preparació d’aquest programa, des del mes de novembre s’han dut a terme 8 visites pilot amb aquests col·lectius al Museu i un taller pilot a la planta de pediatria de l’Hospital de Terrassa.

Aquesta actuació s’emmarca en el Programa de Responsabilitat social del Museu, amb la voluntat d’oferir els serveis del mNACTEC de forma gratuïta a col·lectius desfavorits i/o amb necessitats especials.

El Consorci Sanitari de Terrassa col·labora amb diferents entitats socials arrelades al territori amb l'objectiu d’afavorir la cohesió social i garantir la prestació adequada als serveis socials. Disposa a més, del programa de voluntariat que compta en l’actualitat amb 107 voluntaris que ofereixen acompanyaments i activitats de dinamització a les persones en tots els seus dispositius.

 

press-clock 28 de març 2019