El mNACTEC

Salutació del director

Benvinguts i benvingudes al vostre Museu

Història

El mNACTEC es va crear l'any 1984 com a resultat d'una reivindicació històrica

Línies d'actuació

Missió i objectius del Museu

Equip humà

Les diverses àrees funcionals del mNACTEC

Responsabilitat social corporativa

El mNACTEC vol contribuir de forma activa al canvi social i a la construcció d’una societat més justa