Salutació del director

Benvinguts i benvingudes al vostre Museu

El Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya és el fruit del ric i llarg bagatge que el coneixement i la innovació científica i tècnica, i la seva aplicació industrial, han desenvolupat al nostre país al llarg dels segles. Tot i que el projecte d’un museu dedicat a difondre el coneixement científic i estudiar, conservar i posar en valor els testimonis més importants de la creativitat tècnica de la humanitat així com els béns mobles, immobles o immaterials creats, fabricats o utilitzats al nostre país arranca a començaments del segle XX, no serà fins l’any 1984 en què es materialitzarà aquest referent museològic, cultural i social.

El MNACTEC i el seu Sistema Territorial, lligat estretament a la societat industrial catalana, com a element identitari i de referència nacional, descentralitzat, innovador, d’implementació territorial i de màxima incidència i retorn social, ha aconseguit, al llarg de 35 anys, situar-se com a referent i model internacional de la singularitat, especificitat i incidència social de la cultura científica, tècnica i industrial catalana. Malgrat les dificultats en què es troba immers el país, el MNACTEC té, consolida i referma el creixement i l'ampliació d’aquest important projecte museològic, patrimonial, nacional, cultural, social i territorial amb nous objectius, majors expectatives i una més gran dosi d'il·lusió i d’inquietud renovades.

Ens trobem davant d'un moment social de canvi que ens obliga a centrar tots els nostres esforços en consolidar els espais existents, revitalitzar la programació del Museu, projectar noves iniciatives, disposar d’una estructura adient, estimular l’actualització i ampliació, si cal, del discurs museològic del Sistema Territorial i incentivar nous projectes que permetin, encara més, esdevenir un museu nacional referent en la nova museologia del segle XXI. Un museu modern i dinàmic que ha de tenir, necessàriament, una major i directa implicació amb la nostra societat contemporània sense oblidar, però, l’important paper en la recuperació, conservació i posada en valor del patrimoni i la cultura científica, tècnica i industrial de Catalunya i tenint sempre ben present la força i l'empenta de la nostra gent que, fent-se seu aquest patrimoni, fan que el MNACTEC sigui un projecte viu que serva i difon “l’ànima” d’aquesta societat que ens recorda d’on venim, què és el que som i cap on volem anar.

Sigueu tots benvinguts al vostre Museu.

 

Jaume Perarnau i Llorens
Director