Pulsacions mecàniques. Històries de la màquina d’escriure

Una mirada a la història de la màquina d’escriure

La invenció de la màquina d’escriure a finals del segle XIX va permetre la mecanització de l’escriptura personal, un tipus d’escriptura que fins aleshores havia quedat pràcticament al marge dels avenços tècnics. A partir de la dècada dels vuitanta del segle XIX, l’ús de la màquina d’escriure va transcendir l’àmbit personal per introduir-se definitivament en el món professional i va contribuir decisivament a la incorporació de la dona al mercat laboral.

La màquina d’escriure és inseparable dels usos i costums del segle XX, i el seu llegat tecnològic ens continua acompanyant avui en dia per mitjà dels nous dispositius d’escriptura.

Pulsacions mecàniques. Històries de la màquina d’escriure és el segon número de les Col·leccions del MNACTEC i fa un repàs per la història d’aquest invent, la seva evolució tecnològica i l’impacte social que va generar.