• La farinera de Castelló d´Empúries

La farinera de Castelló d'Empúries

Descriu el procés industrial per obtenir pa posant com exemple l'antiga Farinera de Castelló d'Empúries

Moldre el gra per obtenir pa és una de les activitats més antigues de l’home. Aquest quadern està dedicat a la Farinera de Castelló d’Empúries, un exemple del procés industrial que es fa servir per a obtenir-lo, molt diferent del procés tradicional dels molins fariners. L’obtenció d’energia hidràulica a partir del rec del molí, l’evolució dels molins fariners, com també la matèria primera, el blat o el procés fins aconseguir la farina, donen una visió molt completa de la indústria farinera.