Guies temàtiques

Seleccions d'obres i documents al voltant d'una matèria específica

La biblioteca especialitzada del MNACTEC ha elaborat diverses guies temàtiques al voltant d'un tema específic. S'hi recullen una selecció de llibres i documents sobre cadascuna d'aquestes temàtiques que es poden trobar al centre de documentació:

 

 

Consulta

Accepto la política de privacitat i consento que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat de dret públic que depèn del Departament de Cultura i que gestiona el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), tracti les meves dades amb la finalitat de remetre comunicacions relacionades amb la meva consulta.