Material no llibre

S'hi poden trobar documents com DVD, CD_ROM, fulls solts, postals o cartells

La biblioteca del MNACTEC té uns fons molt valuosos pel seu contingut especialitzat en els camps del Patrimoni industrial i la Història de la Ciència i la Tècnica. Respecte al continent o formats dels documents hi ha una àmplia varietat que es classifica en 3 apartats: monografies, revistes i material no llibre. 

El Material no llibre es diferencia en la seva signatura topogràfica amb les sigles segons els formats que representen i els segueix el número de la CDU (Classificació Decimal Universal) que ordena les matèries jeràrquicament. 

a. DVD 
b. CD-ROM 
c. VHS 
d. F: Fulls solts i fulls volants, tríptics 
e. NBM 
    i.    Postals 
    ii.   Cartells 
    iii.   Calendaris 
    iv.    Segells 
    v.     Accions de borsa 
    vi.    Fulls solts, tríptics ... 
    vii.   Documentació gràfica 
    viii.  Etiquetes 
    ix.   Dibuixos 
    x.    Fotografies 
    xi.   Gravats 
    xii.  Cartogràfics 
    xiii.  .... 

Un altre material no llibre són els Reculls facticis: corresponen a documents elaborats per la biblioteca, resultant-ne dossiers. Hi ha articles de premsa, impresions de documents en línia reputats, etc. 

Consulta

Accepto la política de privacitat i consento que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat de dret públic que depèn del Departament de Cultura i que gestiona el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), tracti les meves dades amb la finalitat de remetre comunicacions relacionades amb la meva consulta.