Catàleg

Conté prop de 24.000 referències sobre ciència i tècnica

La biblioteca especialitzada del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya ocupa bona part del soterrani de nova construcció (1995), i compta amb una biblioteca, una videoteca i fonoteca, un arxiu d'imatges i accés a Internet.

La biblioteca conté prop de 24.000  referències sobre ciència i tècnica, de les quals un 60% procedeixen de donacions de particulars i institucions. Són de particular interès:

  • El fons Maluquer, especialitzat en aeronàutica i astronàutica;
  • El fons Ricart, especialitzat en mecànica de l'automòbil i de l'avió;
  • El fons Escudé i Galí, especializat en electrotècnia;
  • Els fons manuscrits inèdits

Recepció del fons concursants 

  • Premis Bonaplata 
  • Concurs juvenil de recerca sobre l'home i els processos productius 
  • Campaña nacional de arqueología científica e industrial para jóvenes
  • El fons Antiquària, amb títols dels segles XVIII, XIX
  • Material no llibre; (postals, calendaris, cartells, anuncis publicitaris, tríptics, etc.)

A més, en destaquen les col·leccions de llibres i catàlegs sobre la indústria tèxtil i el ferrocarril, informàtica, i patrimoni industrial.

La biblioteca també rep regularment unes 150 revistes d'arreu que tracten sobre ciència i tècnica i conserva més de 200 capçaleres de revistes desaparegudes.

La videoteca i la fonoteca disposen d'unes 400 referències (1.000 hores d'imatge i so) que tracten fonamentalment sobre història de la ciència i de la tècnica, processos fabrils i tractament de les fibres tèxtils. Pel que fa als registres sonors, a més de gravacions antigues, es conserven els parlaments de tots els actes, conferències i seminaris organitzats al MNACTEC. 

La Biblioteca del MNACTEC forma part de la Xarxa de Biblioteques especialitzades de la Generalitat de Catalunya (BEG) i es pot consultar el seu Catàleg en línia.

Consulta

Accepto la política de privacitat i consento que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, entitat de dret públic que depèn del Departament de Cultura i que gestiona el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (MNACTEC), tracti les meves dades amb la finalitat de remetre comunicacions relacionades amb la meva consulta.