Línies d'actuació

Missió i objectius del Museu

El Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC) és un dels tres únics museus nacionals existents a Catalunya per la Llei de Museus (Llei 17/1990 de 2 de novembre). És un museu de titularitat nacional depenent de la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni.

A més de la seu de Terrassa, el Museu té tres seus més: el Museu de la Colònia Sedó d’Esparreguera, la Farga Palau de Ripoll i el Museu del Ciment Asland de Castellar de n’Hug.

El mNACTEC coordina les actuacions del seu Sistema Territorial, format per 28 museus i centres d’interès patrimonial, a la vegada que pertany a les principals xarxes internacionals patrimonials i de museus de ciència, tecnologia, indústria i innovació com ara el TICCIH (The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage), ECSITE (The European Network of Science Centres and Museums), ERIH (European Route of Industrial Heritage) i a la AMCCTE (Asociación de Museos y Centros de Ciència y Técnica de España). 

MISSIÓ

La missió del mNACTEC és la de difondre i promocionar el coneixement de la cultura científica, tècnica i industrial i, a la vegada, conservar, estudiar i mostrar la implantació i l’evolució dels avenços científics i tècnics a Catalunya, la seva aplicació industrial i, molt especialment, la seva implicació i incidència social. 

 

OBJECTIUS

PATRIMONI CONTEMPORANI: CIÈNCIA, TÈCNICA, CULTURA I SOCIETAT

Els objectius principals del mNACTEC són:

  • Executar la voluntat nacional d'incrementar, documentar, conservar, gestionar i donar a conèixer, amb cura i eficàcia, el passat, el present i la innovació futura del patrimoni científic, tècnic i industrial.
  • Fomentar el coneixement i la difusió del patrimoni científic, tècnic i industrial català i la història de la industrialització a Catalunya, tant a nivell nacional com internacional.
  • Vincular aquest patrimoni de la societat industrial al patrimoni de la pròpia societat contemporània catalana que el crea, l'utilitza, el conserva i el difon com a element propi i identitari.
  • Ser l’aparador del passat, el present i el futur de la ciència i de la tecnologia catalanes.
  • Ser, juntament amb el seu Sistema Territorial de museus i centres patrimonials, el referent nacional i internacional del patrimoni i la museografia de la societat industrial contemporània.