Equip humà

Les diverses àrees funcionals del mNACTEC

L’equip humà del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya (mNACTEC)  s’estructura, l’any 2016, de la següent manera:

Direcció
Jaume Perarnau i Llorens
direcció.mnactec@gencat.cat

Secretaria de Direcció
Empar Ripollés i Ferrer
eripolles@gencat.cat

Administració
Joan Vilanova i Cuevas
jvilanova@gencat.cat

Col·leccions, Conservació i Restauració
Oscar González Aguilar
oscar.gonzalez@gencat.cat
Mercè Gual i Via
mgualv@gencat.cat
Teo García Susaño
tgarcia@gencat.cat

Centre de Documentació
Àngels Dalmases i Guillén
adalmases@gencat.cat
Ramon Blanch i Garcia
ramonblanch@gencat.cat

Difusió, Comunicació i Premsa
Eulàlia Palau i Tur
eulalia.palau@gencat.cat
Maria Sánchez i Figueras
mariasanchez@gencat.cat

Exposicions
Esther Font i Guiteras
efontg@gencat.cat
Enrique Castro Lopezosa
ecastro@gencat.cat
F. Xavier Granel i Carreto
xgranel@gencat.cat

Acció Educativa, Cultural i atenció al Públic
Roser Bifet i Freixas
rbifet@gencat.cat
Luis Albañil Rios
lalbanil@gencat.cat
Javier Galindo Requena
xavigalindo@gencat.cat

Manteniment 
Jaume Carmona Llovera
jcarmona@gencat.cat

Suport tècnic i logístic
Sergi Alonso Pérez
salonsope@gencat.cat
Enrique Lieto Díaz
elieto@gencat.cat
Josep Mª Sunyé Barcons
jmsunye@gencat.cat