Equip humà

Les diverses àrees funcionals del mNACTEC

 

Direcció

            Jaume Perarnau i Llorens                                         jperarnau@gencat.cat

 

Àrea de Direcció / Sistema Territorial

            Secretaria de Direcció
                        Empar Ripollès Ferrer                                   eripolles@gencat.cat

            Informàtica i Noves Tecnologies
                        Sergi Alonso Pérez                                        salonsope@gencat.cat

            Logística i Seguretat
                        Enrique Lieto Díaz                                         elieto@gencat.cat

            Suport Direcció i Sistema Territorial
                        Raquel Serra Clotet                                       rserrac@gencat.cat

           

Serveis Econòmics i Administratius

            Joan Francesc Vilanova Cuevas                              jvilanova@gencat.cat
                       Raquel Serra Clotet                                       rserrac@gencat.cat

 

Suport Tècnic i Manteniment

            Jaume Carmona Llovera                                           jcarmona@gencat.cat
                        Luis Albañil Rios                                            lalbanil@gencat.cat

           

Àrea de Conservació i Col·leccions

            Òscar González Aguilar                                            oscar.gonzalez@gencat.cat
                        Mercè Gual Via                                              mgualv@gencat.cat
                        Teofilo Garcia Susaño                                   tgarcia@gencat.cat
                        Ramon Blanch Garcia                                   ramonblanch@gencat.cat 
                        Antonio Feria Justicia                                    antonio.feria@gencat.cat

            Centre de Documentació Jordi Nadal
                        Àngels Dalmases Guillen                              adalmases@gencat.cat

 

Àrea de Comunicació, Difusió i Activitats

            Eulàlia Palau Tur                                                       eulalia.palau@gencat.cat
                        Carla Gorina Solsona                                    cgorina@gencat.cat

 

Àrea de Públics i Màrqueting

            Roser Bifet Freixas                                                    rbifet@gencat.cat
                        Javier Galindo Requena                                xavigalindo@gencat.cat
            Atenció al públic
                        Josep Mª Sunyé Barcons                              jmsunye@gencat.cat
                        Alba Fernández Mangas                               alba.fernandez@gencat.cat

 

Àrea de Serveis Educatius i Exposicions

            Esther Font Guiteras                                                 efontg@gencat.cat
                        Enric Castro Lopezosa                                  ecastro@gencat.cat
                        Xavier Granel Carreto                                    xgranel@gencat.cat