• Motor de gas Escuder

    Motor de gas Escuder

    Núm. de registre:  3456
    Datació: 1887 - 1895
    Dimensions: 145 x 112 x 80 cm. Diàmetre màxim: 133 cm

    Es tracta d’un dels primers motors de gas construïts a Espanya. Aquest motor es basa principalment en la màquina de vapor i segueix el denominat cicle Otto. Disposa d'un cilindre horitzontal. Utilitza vàlvules de corredissa per aspirar la mescla de combustible i l’aire que penetra en el cilindre, on s'inflama amb guspires elèctriques generades a les bugies mitjançant una bobina i una bateria. Una biela unida al pistó s'enllaça amb la vora d'un gros volant, que regularitza el moviment i produeix una sortida d'energia uniforme, travessat per un eix amb dues rodes d'engranatges que transmet la força de la maquinària moguda pel motor. Un eix horitzontal uneix les dues parts.