Equip humà

Les diverses àrees funcionals del mNACTEC


Direcció

            Jaume Perarnau i Llorens                                  jperarnau@gencat.cat

 

Àrea de Direcció / Sistema Territorial

            Secretaria de Direcció
                        Raquel Serra Clotet                               rserrac@gencat.cat

            Informàtica i Noves Tecnologies
                        Sergi Alonso Pérez                                salonsope@gencat.cat

            Logística i Seguretat
                        Enrique Lieto Díaz                                 elieto@gencat.cat

                      

Serveis Econòmics i Administratius

            Joan Francesc Vilanova Cuevas                        jvilanova@gencat.cat
                       Laura Soriano Llodra                               lsorianol@gencat.cat

 

Suport Tècnic i Manteniment

            Jaume Carmona Llovera                                   jcarmona@gencat.cat
                        Luis Albañil Rios                                    lalbanil@gencat.cat

           

Àrea de Conservació i Col·leccions

            Òscar González Aguilar                                    oscar.gonzalez@gencat.cat
                        Mercè Gual Via                                     mgualv@gencat.cat
                        Teofilo Garcia Susaño                           tgarcia@gencat.cat
                        Xavi Serra Lavall                                   xavierserra@gencat.cat
                        Ramon Blanch Garcia                            ramonblanch@gencat.cat 
                        Antonio Feria Justicia                            antonio.feria@gencat.cat

            Centre de Documentació Jordi Nadal
                        Àngels Dalmases Guillen                       adalmases@gencat.cat

 

Àrea de Comunicació, Difusió i Activitats

            Eulàlia Palau Tur                                               eulalia.palau@gencat.cat
                        Carla Gorina Solsona                            cgorina@gencat.cat

 

Àrea de Públics i Màrqueting

            Roser Bifet Freixas                                           rbifet@gencat.cat
                        Javier Galindo Requena                       xavigalindo@gencat.cat
            Atenció al públic
                        Alba Fernández Mangas                      alba.fernandez@gencat.cat
                        Roger Llopart Marrero                          rllopartm@gencat.cat
                        

 

Àrea d'Exposicions i acció educativa

            Esther Font Guiteras                                         efontg@gencat.cat
                        Enric Castro Lopezosa                          ecastro@gencat.cat
                        Xavier Granel Carreto                            xgranel@gencat.cat