El Vapor Aymerich, Amat i Jover

Visita guiada als espais originaris de l’antiga fàbrica per treballar l'espai fabril com a mostra d'organització productiva de començaments de segle XX 


Descripció:

Visita guiada als espais originaris de l’antiga fàbrica per treballar l'espai fabril com a mostra d'organització productiva de començaments de segle XX i com a exemple d'arquitectura industrial modernista, que combina estètica i funcionalitat aprofitant al màxim la llum natural.  Es visiten: les carboneres, les calderes, la xemeneia i la màquina de vapor. 

Objectius:
  • Conèixer i valorar el patrimoni industrial com a bé cultural.
  • Veure de primera mà com eren els espais originaris i reflexionar sobre el tipus de treball i la funcionalitat de l'edifici en el context històric del moment.
Nivells educatius:
ESO - 1r cicle ESO
ESO - 2n cicle ESO
Batxillerat i cicles formatius - Batxillerat
Batxillerat i cicles formatius - Cicles formatius
Altres - Universitat
Competències:
Batxillerat
Competència comunicativa
Competència personal i interpersonal
Competència en el coneixement i interacció amb el món
ESO
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana
Cicles formatius
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Competències artística i cultural
Competència d’aprendre a aprendre
Competència d’autonomia i iniciativa personal
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
Competència social i ciutadana