• El vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa

Quadern MNACTEC. El vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa

Quadern a tot color sobre l'edifici del MNACTEC, la seva història i l'activitat que s'hi desenvolupava

Presenta una similitud a la col·lecció de quaderns de didàctica i difusió. El seu format en color li dóna una informació i tractament diferent dels objectes, materials i dibuixos que es mostren. Forma part d’aquesta col·lecció un únic número: El Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa.