El Vapor Aymerich, Amat i Jover de Terrassa

Explica alguns dels aspectes més rellevants de la fàbrica tèxtil així com dels aspectes arquitectònics del Vapor Aymerich, Amat i Jover

El Vapor és l’obra més emblemàtica del sector industrial llaner a Catalunya i, actualment, acull la seu del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. S'expliquen alguns dels aspectes més rellevants de la fàbrica, com l'arquitectura singular de l'edifici (obra de Lluís Muncunill), l'energia i la màquina de vapor com element clau del procés industrial, l'espai tèxtil i la proposta d'un itinerari per la Terrassa industrial.

Disponible en català i castellà.