• El suro. People are the real history

El suro. People are the real history

Publicació dedicada a la indústria surera i a les seves manifestacions socioculturals específiques

Edita MNACTEC i CEDPI, 2000.

Aquest llibre sobre el suro és la primera publicació d'un dels projectes que, dins del programa Raphäel- adscrit a les activitats de la Comissió Europea-, es va dur a terme sota el lema People are the real history i que tenia com a finalitat la preservació i difusió del patrimoni industrial europeu. Aquest número està dedicat a la indústria del suro. Una indústria que té unes derivacions ecològiques, de transformació, econòmiques i comercials, però també, i sobretot en el cas català i portuguès, unes manifestacions socioculturals específiques.