Estudis i articles

El conservador-restaurador de patrimoni industrial

Mercè Gual Via
Conservadora-restauradora

Restauració funcional d'un automòbil Hispano Suiza…

Óscar González Aguilar, Teo Garcia Susaño

Àrea de Conservació del MNACTEC

Trasllat a les noves reserves externes del MNACTEC

Oscar González Aguilar, Mercè Gual Via

Àrea de Conservació del MNACTEC

Los metales en los museos de ciencia y técnica.…

Mercè Gual Via
Conservadora-restauradora