Sectors productius i serveis

  • Clau

    Clau

    Número de registre: 12571
    Dimensions: 9,2 x 6,2 x 1,2 cm
    Pes: 70 g

    Clau de ferro femenina (perforació final en forma circular) amb anella de doble lòbul. La tija és cilíndrica i presenta tres cercles decoratius en la zona del capitell. A l'altre extrem presenta una obertura en la part superior de la tija de 2 cm. El paletó és pla i rodaplanxa (obertura o escletxa que travessa el paletó fins a la tija de la clau). La secció del paletó és de piràmide cònica plana.

    El paletó de secció piramidal cònic pla es va realitzar a partir del segle XVI en endavant.